KAPELNÍ FOND

by two sense
on 12 duben 2019

Mít kapelu, mimo jiné, znamená mít společná finanční vydání. A ať jsou to drobné či větší výdaje, tak jejich společný jmenovatel je to, že jsou prostě společné. Tak třeba doprava, plakáty, inzerce, pronájem zkušebny....atd. A proto je dobré mít tzv.kapelní fond. Nám se totiž takovýto fond vždy osvědčil. Ale aby vše fungovalo tak, jak má, je vždy nutné si na začátku jasně definovat pravidla fondu.

Naše zkušenost jasně ukázala, že vstupní dohoda o tomto fondu je velmi zásadní a bez ohledu na vše je nutno takovou dohodu po nastavení všech pravidel sepsat. Trochu bychom to přirovnali k předmanželské smlouvě :-) . Jasně, že na začátku se vše zdá být super a všichni jsou kamarádi a pro kapelu zapáleni a nic není problém... Jenže !!! Kapely vznikají, žijí a vetšinou nakonec i zanikají. A právě konec kapely nebo něčí odchod z kapely je tím místem, kde mohou vzniknout (a často i vznikají) určité třenice, dohady či hádky.
Nám se osvědčil následující model. Každý dával měsíčně do fondu 100,-Kč plus přesný podíl na pronájmu zkušebny. A případné plusové položky (honoráře z akcí) jsme dávali také do fondu (ovšem je časté, že honoráře si kapela hned dělí po koncertu. To už je na každém jak to chce). A naopak, když byl nějaký výdaj pro kapelu (fotograf, nákup mikrofonu, PA systému, mixpultu...) , tak se toto právě pořizovalo z kapelního fondu. Potud to je celkem jednoduché. Větší debata ale vznikla u varianty vypořádání se s příp.odchodem někoho, či ukončení činnosti kapely jako takové. 
Nakonec jsme se dohodli a myslíme, že optimálně. Když kapela zanikne, fond se rozdělí dle počtu členů a peníze se takto vypořádají rovným dílem. Případné společné věci se prodají a výtěžek se opět rovnoměrně podělí. U odchodu člena to bylo tak, že když někoho "vyhodíme", tak mu podíl dáme. Ovšem když někdo sám od sebe ukončí působení v kapele, jeho podíl propadá ve prospěch kapelního fondu. 
Personální změny či odchody z kapely nebývají nikdy zcela jednoduché a často je provází emoce. A naše zkušenosti nás jen utvrdily v tom, že jak jde o peníze, vše je nutno mít jasně a srozumitelně domluveno a sepsáno předem. 
Kapelní fond se nám obecně vždy vyplatil a i nyní máme tzv.společnou kasu, kde platí jasná pravidla.
A na závěr drobná rada - když kapela dostane honorář a chce si ho hned podělit, je dobré ho rozdělit na počet dílů dle muzikantů + 1. A ten 1 díl navíc dát právě do fondu. Lépe se tak šetří ve fondu koruny :-)